Naslovnica>Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici možete pronaći mnoge odgovore na vaša pitanja

Posebne kontaktne leće

KON­TAK­TNE LEĆE ZA PRO­DUŽENO NOŠENJE

Kon­tak­tne leće za pro­duženo nošenje napravl­jene su od mater­i­jala s vrlo visokom pro­pus­nošću kisika. Nose se do 30 dana bez ski­danja. U zapad­nim zeml­jama znača­jan je i porast aplikacije polutvrdih leća odobrenih za pro­duženo nošenje. Danas pos­toje bro­jne mekane i polutvrde leće koje su odobrene za pro­duženo nošenje
Ovaj način nošenja povezan je s povećanim rizikom od opas­nih infek­cija rožnice te se koristi u strogo propisanim sluča­je­vima kod speci­fičnih zaht­jeva posla ili u liječenju nein­fek­tivnih bolesti rožnice.

ORTOK­ER­A­TOLOGIJA ILI NOĆNE LEĆE

Ortok­er­a­tologija je pose­ban način prim­jene polutvrdih leća. Stavl­jaju se na oko prije spa­vanja, a ski­daju ujutro. One formi­raju površinu rožnice te dovode do prom­jene njene zakrivl­jenosti. Rožnica se nakon vađenja leće tijekom više dana vraća na početnu vri­jed­nost. Izn­imno je važna stručnost u njenoj prim­jeni kao i korištenje prov­jerenih i odobrenih sis­tema za ortok­er­a­tologiju. Njega leća je izn­imno važna zbog povišenog rizika od ker­ati­tisa koji je sličan riziku kod kon­tak­t­nih leća za pro­duženo nošenje.

TER­API­JSKE KON­TAK­TNE LEĆE

Ter­api­jske kon­tak­tne leće upotre­bl­javaju se za zaštitu, sman­jenje bolova i brže zac­jelji­vanje rožnice kod mnogih nein­fek­tivnih bolesti. Danas se u liječenju najčešće koriste mekane silikonske hidro­gelne kon­tak­tne leće. One se mogu nositi bez ski­danja tijekom spa­vanja, nar­avno, uz strogi nad­zor oftalmologa.

KON­TAK­TNE LEĆE U BOJI (KOZMETIČKE LEĆE)

Kon­tak­tne leće u boji su mekane leće koje se koriste u estetske svrhe za prom­jenu boje očiju. Najčešće se pro­daju bez diop­tri­jske jakosti, iako danas pos­toji velik izbor leća u boji s diop­tri­jskom jakošću.

Održa­vanje kon­tak­t­nih leća

Naj­važnije je sli­jediti upute ofta­mologa o pravil­nom korištenju i održa­vanju leća i proizvoda za održa­vanje, uključu­jući kuti­jicu za leće. Prob­lemi s kon­tak­t­nim lećama ili proizvodima za održa­vanje mogu dovesti do ozbiljnih oštećenja oka.

Osnovne infor­ma­cije

Visoki stan­dard higi­jene je osnova sig­urnog nošenja leća.
Ne nosite leće dulje nego je propisano.
Čišćenje, ispi­ranje i dez­in­fek­cija su neophodni svaki put kad ski­date i stavl­jate leće.
Ne upotre­bl­java­jte otopinu iz kuti­jice ponovno. Pri svakom ski­danju leća koris­tite svježu otopinu.
Ne koris­tite tekuću vodu za ispi­ranje leća ili kuti­jice za leće.
Ako osjetite prob­lem kao što je crve­nilo, nadražene oči ili zamagljen vid, odmah ski­nite leće i kon­tak­ti­ra­jte ofta­lmologa.
Uvi­jek ima­jte naočale kao zam­jenu, ako morate skinuti leće.

Iako su kon­tak­tne leće Vaš naj­draži način korek­cije vida, naočale su neophodna pot­porna zam­jena svim koris­nicima leća.

Ruko­vanje s lećama

Čis­toća je prvi i naj­važniji aspekt pravilnog korištenja kon­tak­t­nih leća. Stvorite naviku čis­toće pri ruko­vanju lećama: uvi­jek operite ruke blagim sapunom, isperite ih i osušite ručnikom bez dlačica prije nego dodiru­jete leće. Ne upotre­bl­java­jte kozmetiku koja sadrži mas­noće, sapune koji sadrže kremu, losione ili kreme prije nego ruku­jete s lećama. Zatvorite oči prije upotrebe laka za kosu ili drugih rasprši­vaća. Potražite stručni sav­jet oftal­mologa o nošenju leća pri bavl­jenju spo­tom, uključu­jući pli­vanje i druge sportove u vodi. Ne nosite leće dulje nego je propisano.

Sunčane naočale - kako izabrati

  • Prilikom izbora sunčanih naočala koje mogu kvalitetno i efikasno blokirati štetno ultraljubičasto zračenje, treba imati na umu nekoliko stvari:
  • Potražite na naočalama certifikat ili oznaku koja govori o postotku štetnog zračenja koje naočale blokiraju i vrsti UV-​zračenja od kojeg štite oči, npr. “blokira 99% ultraljubičastih zraka” ili “blokira 95% UV-​B i 60% UV-​A”;
  • Oznake na naočalama koje govore o blokiranju infracrvenih zraka ili plavih zraka nemaju nikakve veze sa zaštitom od UV-​zraka i ne mogu spriječiti oštećenje očiju;
  • Ako na naočalama naiđete na izraz “polarizirane”, to znači da leće tih sunčanih naočala smanjuju odbljesak sunca od drugih površina, poput odbljeska sunca od površine vode. Takve naočale ne moraju ujedno i štititi od UV-​zračenja, pa je potrebno potražiti i neku drugu oznaku ili certifikat;
  • Zakrivljene naočale koje se “omataju” oko očiju i u potpunosti pokrivaju oči sa svih strana nude dodatnu zaštitu od UV-​zraka jer štite i od zračenja sa strane;
  • Provjerite da li su leće naočala kvalitetno izrađene i polirane. To ćete učiniti tako da stavite naočale i jedno oko prekrijete rukom. Sada pogledajte u neku ravnu liniju i polako okrećite glavu s lijeva nadesno, a zatim i odozgo prema dolje. Leća je kvalitetna ako linija u koju gledate u svakom položaju ostane ravna. Ako je linija u bilo kojem položaju iskrivljena, izaberite druge naočale;
  • Samim izborom naočala sa zatamnjenim lećama niste neophodno izabrali i naočale s UV-​zaštitom. Isto tako, naočale koje imaju sloj koji sliči ogledalu također nisu neophodno i naočale koje štite od ultraljubičastog zračenja. U svakom slučaju potražite oznaku koja dokazuje zaštitno djelovanje naočala.
  • Iznimno je važno da sunčane naočale imaju filter za ultraljubičaste zrake. Tamne naočale koje ne zadržavaju UV-​A i UV-​B-​zrake mogu samo povećati opasnost zato što se iza njih zjenice šire kako bi se prilagodile smanjenoj količini svjetlosti, izlažući tako oči većoj količini opasnog UV-​zračenja.
     

Sunčane naočale s dioptrijom

Od sada više nije problem ako imate dioptriju a želite velike sunčane naočale, obratite nam se i izaberite naočale po vašoj želji.

Sunčane naočale - zaštita i ljeti i zimi

Zaštita vaših očiju od sunčevih zraka i ultraljubičastog zračenja danas je neophodna. Zaštititi se možete nošenjem sunčanih naočala ili pak kontaktnih leća koje imaju zaštitu od ultraljubičastog zračenja. Kvalitetne sunčane naočale garantiraju vam stopostotnu zaštitu od UV-​zraka.

Sunce se zimi nalazi u nižem položaju na nebu u odnosu na položaj tijekom ljeta. To može uzrokovati još veću izloženost štetnim UV-​zrakama, posebice ako vani provodite mnogo vremena ili se bavite nekim sportom. 

Zbog refleksivne prirode snijega, prema nekim procjenama čak do 85% sunčevih UV-​zraka biva reflektirano od njegove površine. U vrlo kratkom roku, te UV-​zrake mogu uzrokovati sunčane opekotine na površini oka koje se još nazivaju i snježno sljepilo, a predstavljaju velik problem skijašima i ostalim sportašima na snijegu.

Bez zaštite očiju, refleksija sunčevih zraka može u samo tjedan dana uzrokovati oštećenja na rožnici. Zbog toga sunčane naočale odavno ne nose samo po najžešćem suncu ljeti, već tokom cijele godine.