Količina: 2kom bez i s dioptrijom
Količina: 2kom bez i s dioptrijom
Količina: 2kom bez i s dioptrijom
Količina: 6kom s dioptrijom
Količina: 10kom bez dioptrije
Količina: 10kom s dioptrijom
Količina: 1 par leća s dioptrijom
Količina: 1 par leća bez dioptrije